Üyelik Girişi
Reklam...
...
Site Haritası

Temel İzcilik Bilgileri

İZCİLİĞİN TEMEL İLKELERİ

İzcilik; izcilik çalışması içindeki tüm etkinlikleri belirleyen bazı ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler Dünya İzcilik Federasyonu tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Tanrıya ve vatana karşı görevler. Bu sözler belli bir dinin gerektirdiği bir deyiş değil, evrensel bir gücün kaynağı olan yaşamın ruhsal değerlerinin ortaya çıkarttığı bir zorunluluktur.

Başkalarına karşı görevler. İzcilik tek başına var olmak demek değildir. İzcilik, doğası gereği katılmayı, birleşmeyi gerektiren toplumsal bir etkinliktir.

Kendine karşı görevler. İzcilik; sorumluluk alan, ölçülü, kendini anlamış bireyde insanlık duygusunu harekete geçirir.

İzcilik hem and hem de türeyi içerir. Her izci bunu incelemeli ve kişisel olarak bağlılık duymalıdır.

İzcilik din, dil, ırk, soy farkı gözetmeksizin toplumun tüm üyelerine rehberlik eden, ilkeleri, amacı ve metodu olan bir etkinliktir.

İzcilik gönüllülük ister, hiç kimse izciliğe katılması için zorlanamaz.

İzcilik politikadan uzak öğretici bir olgudur; hiç bir siyasi partiyi veya kuruluşu temsil etmez, edemez. İzcilik ancak toplumuna ve ulusuna yapıcı bir yardım biçimi olabilir.

İzcilik demokratik bir yapıya sahiptir.

İzcilik, emir vermekten çok dinlemek, rehberlik etmek, henüz olgunlaşmamış gencin gerçek dünyasına saygı duymaktır.

İzcilik, kişinin inandığı ve topluma karşı sorumluluk duygularını geliştirilmesinin öğrenildiği bir yaşam biçimidir.

İzcilik bağımsız olmayı öğretir.

İzcilik üniformalı bir eğitimdir.

İzcilik oba (ekip) sistemini kullanır, obalar engelleri yenmede kişinin içindeki kıvılcımı yok edebilecek zararlı etkenleri ortadan kaldırmada bir güvencedir. Oba aynı zamanda sayısal bir güvence demektir. Karışıklığı önler, demokrasiyi güçlendirir.

İzcilik gencin içinde bulunduğu topluma yararlı, aktif ve sorumluluk taşıyan gençler olarak yetiştirmeyi vurgular ve bunda da önemli bir rol oynar.

İzcilik gencin kendini tanımasına yardımcı olur.

İzcilik aktiftir; toplumda ulusunda veya uluslararası topluluklarda etkili rol oynamayı öğretir.

İzcilik doğa ile bütünleşmeyi sağlar.

İzci lideri açık fikirlidir, hayal gücünün kullanımını teşvik eder.

İzcilik değişkendir, asla uzun süreli olarak hareketsiz kalmaz.

İzciler hareket ederler.

Aktiftirler, izciler izleyici değildir.

İzcilik dünyanın her yerinde içinde bulunduğu toplumun koşullarına göre değişen ve toplumun gereksinimlerine göre hizmet veren bir olgudur.


. İZCİLİĞİN METODU

İzciliği diğer eğitim şekillerinden ayıran en önemli özelliğe; amacına ulaşmak için kullandığı değişik metotlardır. İzciliğin doğuşuna kadar hiçbir eğitim sistemi çocukları bina ve sınıfların dışına çıkaramamış, sadece teorik bilgiler vererek değiştirme yolunu seçmiştir. Ancak izcilik kurulduğu günden itibaren okul eğitiminin veremediği eğitimi vermiş, çocuk ve gençleri zor bir yaşam kavgasına alıştırabilmek için kendine özgü metodlarını, büyük bir başarı ile kullanmayı günümüze kadar devam ettirmiştir.

Nedir bu metotlar?

Öncelikle çocuk ve gencin sağlam karakterli, iyi insan iyi yurttaş olması için; onun maceracı ruhunu etkileyecek, takım oyunları ile ona bir şeyler vermeyi amaçlayan ve bunun için de esas olarak AÇIK HAVA çalışmalarına yönelik bir teşkilattır.

Çocuklar, izcilikte ilk demokratik ve en küçük birim olan OBA SİSTEMİ içinde bir grubun üyesi olmanın tadına varır. Demokrasiyi gerçek anlamı ile hayata geçirmeyi öğrenirler. Grup içinde sorumluluk alma ve sorumluluklarının gereklerini yerine getirmeyi öğrenirler.

Yapılan her faaliyette YAPARAK YAŞAYARAK öğrenme esastır. İzci, and ve türesi faaliyetlerinin temel hareket noktalarını teşkil eder. İzci bu değerlere bağlı kalarak ve bu idealleri gerçekleştirmek için elinden geleni yapmaya devam eder. Bu eğitim aşağıdaki çerçeve içinde yapılır.B.P.bu konuda şöyle der: “Çocuk ve genç hizmettense yapmaya daima hazırdır. İzcilikteki öğrenme, kişisel faaliyetle, gözlem ve deney yapmakla gerçekleşir. Uygulayarak öğrenmeyi içermeyen bir program izcilik programı olarak düşünülemez. Unutulmamalıdır ki “İZCİLİK, ÖĞRENİLMEZ YAŞANIR”. İzcilik, bugün dünyanın en büyük gençlik organizasyonlarından biridir. Yüz elliden fazla ülkede yaklaşık 25 milyon çocuk ve genç üyesi ile tek hedef etrafında toplanmalarının nedeni nedir? Toplumların geleceğinin güvencesi olan gençliğin fiziksel, ruhsal, toplumsal ve zihinsel açıdan tam anlamı ile gelişmeye ihtiyaçları vardır. Bu yardım hiçbir zaman göstermelik olmamalıdır. Onlara en uygun bir şekilde düzenlenmiş eğitim programı ile yapılmalı ve bunun sonucunda da TERFİ edebilmeli, bu gelişmeyi kendisi ve yakın çevresi de hissedebilmelidir.

1) İzcilik Değerleri (İdealleri): İzcilik idealleri izci andı, izci türesi ve parolalarında belirlenmiştir. İzci de bu idealler doğrultusunda daha iyi bir insan olmayı dener. İzcilikte saptanmış olan hedefler yüksektir. İzci olan genç bu hedeflere erişirken neler yaptığını da kontrol eder.

2) Oba Sistemi: Oba, izcilikteki ilk demokratik ve en küçük örgütlü birimdir. Genç bir grup üyesi olmayı, grup içinde yaşamayı ve vatandaşlığın gerektirdiği sorumluluklara katılma konusunda çok çeşitli deneyimleri oba da kazanır. Oba metodu izcilerin bir biri ile demokratik ilişkiler geliştirmesini ve küçük gruplar içinde kendi kendilerini eğitme olanağını verir.

3) Açıkhava Etkinlikleri: İzcilik programı açık hava etkinliklerine yer verecek şekilde hazırlanmıştır. İzci olan genç böylece sorumluluğu paylaşmayı ve diğerleri ile birlikte yaşamayı öğrenir. İzcilik dört duvar dışında yapılan bir çok çalışmayı kaynaştırıcı niteliktedir.

4) Terfi Ettirmek (Sınıf Çalışması): İzcilik; izcilere terfi ettirme aracılığı ile bir kısım aşılabilecek engeller ve yükselinebilecek basamaklar dizisi sunar. İzci de kendi terfisini planlar ve her zorluğun üstesinden gelebilmek için atacağı her adımı programlar. Burada elde edeceği her başarı için ödül alır. Böylece genç kendine güven kazanır. İzci sorumluluk almayı, bir üst noktaya çıkmanın ve başarmanın hazzını da bu sistemde yaşar.

5) Liderlik Gelişimi (Fırsatı): İzcilik programı gençlere liderliği öğrenme ve deneme için fırsatlar verir. Her izci hem kendi başına, hem de obasıyla birlikte liderlik yapabileceğini izcilik içinde öğrenir. Genç yaşıtı olanları temsil etmeyi, haklarını savunmayı, onların liderlik rollerini kabullenmeyi öğrenir. Böylece geleceğin iyi vatandaşı olmanın temel taşlarını atmış olur.

6) Kişisel Gelişme: Tüm bireyler gibi genç büyürken izcilik içindeki çalışmalar aracılığı ile kendi hedeflerini planlamayı ve programlamayı öğrenir. İzcilik çalışmaları içinde genç iyilik yapma fikri ile kendi kişisel gelişimine katkıda bulunur. Genç kendine ve çevresine iyilik yaparak büyür. Bu tek başına başarılı bir gelişmenin temeli olamaz. Bunun yanında liderlerle birlikte izciliğin amaçları doğrultusunda neler yaptığını da gözden geçirmelidir

İZCİ PAROLASININ ANLAMI
İzci Parolası "Daima Hazır"dır. Eski zaman şövalyelerinin parolası "Daima Hazır Ol"du. İzciler de modern şövalyelerdir. Kendilerini her zaman güçlü tutmaya çalışan, problemleri çözmeyi öğrenen, asla şaşkınlıktan donup kalmayan modern şövalyeler, İzci Parolası zihnen ve bedenen; görevini yerine getirmeye, gerektiğinde tehlikelere göğüs germeye ve başkalarına yardımcı olmaya hazır olmak anlamına gelir. Ne kadar çok izcilik becerisi geliştirirsen o kadar iyi hazır olabilirsin. Örneğin, bir kazada, kazazedeye ilk yardım becerinle yardım ederken boğulmakta olan bir çocuğu yüzme ve hayat kurtarma çalışmalarında edindiğin becerilerle kurtarabilirsin. Bununla beraber "Daima Hazır" parolasının izciliğin kurucusu BADEN POWELL tarafından yalnızca kazalar için düşünülmediğini unutmamalısın. B.P. "Daima Hazır" parolası ile iyi bir vatandaş olmaya, başkalarına mutluluk vermeye hazır olmayı kast etti ve her izcinin iyi şeyler için çalışmaya ve olabilecekleri güçlü bir yürekle karşılayabilmeye hazır olmasını istedi. Yaşam için hazır, mutlu yaşamağa ve elinden geleni yaptığını bilerek mutlu ölme "DAİMA HAZIR".

İZCİ SLOGANININ ANLAMI

İzci sloganı "Her gün bir iyilik yap"tır. Bu o günkü günlük iyiliğini yap ve sonra o gün başka iyilik yapma anlamına gelmez. Bu slogan gün boyunca iyilik yapma fırsatları arayıp bu iyilikleri sessizce ve böbürlenmeden yapmak anlamına gelir. İyilik otomatik olarak yapılmalı, yaşamının bir parçası olmalıdır.

Bazı iyilikler hayat kurtarmak gibi büyük, bazı iyilikler ise bir çocuğun caddeyi geçmesine yardımcı olmak gibi küçük iyiliklerdir. Unutmaman gereken şey iyiliğin nazik olmaktan görgü kurallarına uymaktan daha fazla bir şey olduğudur. Elbette nazik olacak görgü kurallarına uyacaksın, ama yapacağın iyilik bunların ötesinde bir şey olacak.

İzcilik Sloganı: “Her gün bir iyilik yap.”

Eğer yukarıda belirtilen yaş aralığında isen, yaş grubuna uygun bir izci ünitesine aday izci olmak için;

Sağlık Ocağı veya Sağlık Kurumundan alınacak, İzcilik yapabileceğini belirten sağlık belgesini getirmeli (İzcilik engelli kişilerinde faaliyet yapabileceği bir gençlik hareketidir, bu nedenle sağlık raporunun katılabilecek/katılamayacak faaliyetleri yansıtması yeterlidir);

Aday izci bilgi formunu doldurarak veline izcilik yapmana izin veren bölümü imzalatmalısın.
Bir izci ünitesine aday izci olarak katıldıktan sonra işin kolaylaşıyor. Artık izci olabilme yolunda ilk adımları atabilirsin. İzci olabilmek için yapman gereken şey aşağıdaki konuları öğrenmek ve uygulamaya başlamaktır.

İzci Andını, İzci türesini, izci parolası ve sloganını öğrendin ve bunlarla uyum içinde yaşamalı ve her fırsatta yaşamında uygulamaya geçmelisin. İzci andına ve türesine bağlılığın izcilikteki gelişmenin anahtarıdır.

İzci selamını, tokasını ve bunların ne zaman kullanılacağını biliyorsun.

İzci armasının anlamını biliyorsun.

Doğayı seviyor ve doğada nasıl davranacağını biliyorsun.

Aday izciliğinin tamamlanmasının ardından and içme töreniyle birlikte ilk ödülün olan "Türkiye İzcilik " armanı üniformanın sol cebine takacaksın.

DOĞA DAVRANIŞ KODUNUN ANLAMI
"Bir izci olarak, doğadaki davranışlarında temiz ve düşünceli, çevrenin korunması konusunda duyarlı olacağım."

Doğada misafirsin. Bunu unutma. Tekrar davet edilmek istiyorsan duyarlı olmalısın.

Doğada, açık havada nerede olursan, doğanın devredeceğin bir miras olduğunu unutmamalısın. Çöple, bu yurdun topraklarını, sularını, yollarını kirletme. Doğayı kirleten şeyleri temizle. Ateş yakman gerekirse, doğru yerde yak, ateşin büyümesini, yayılmasını, engelleyecek önlemleri al. Ateşle işin bitince uzaklaşmadan önce ateşin tamamen söndüğünden emin ol. Çıkabilecek yangınları gördüğünde rapor et ve söndürülmesine yardımcı ol. Doğada misafir olduğunu her zaman hatırla. Hiç bir misafir gittiği yere zarar vermez. Kamp yaptığın yerlerde bağırıp, gürültü edip çevredeki kampçıları rahatsız etme. Yurdumuzdaki ve dünyadaki doğal kaynakları korumalıyız. Çevrenin korunması konusunda bir şeyler yapmalı ve çevre koruma konusuna nasıl katkıda bulunabileceğini bilmelisin.

Çevre konulu projelerde yer al, ülkene, topluma yardımcı oy. Obanla ya da oymağınla çevre projelerine katıl. Daha sonraları, izcilikte ilerledikçe, bu tür projeleri obandaki ya da oymağındaki izciler için hazırlayan kişi sen olabilirsin. Bunu yapabilmek için çevre konusunda bilinçlenmelisin.

Saat
Hava Durumu
Takvim
Özlü Söz

 

İzci, daima hazırdır!..

Yürü! Hür maviliğin bittiği son hadde kadar. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.

Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar28.835128.9507
Euro31.421631.5476
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret118188